Onko graafinen suunnittelija vastuussa työn ympäristövaikutuksista?

Suomalaista kirjallisuutta tai keskustelua graafisen suunnittelun ekologisista käytännöistä ei juurikaan ole. Tämä voi johtua siitä, että graafisen suunnittelijan roolia työn ekologisessa jalanjäljessä ei ole vieläkään tunnistettu. Graafinen suunnittelija on usein ratkaiseva linkki asiakkaan ja painotalon välillä. Suunnittelijan suositukset vaikuttavat ainakin työn kokoon, painomateriaaleihin ja jälkikäsittelymenetelmiin. Suunnittelijalla on siis kaikki mahdollisuudet ottaa huomioon ympäristöasiat.

Ympäristönäkökohdat huomioiva suunnittelu on elinkaariajattelua. Muotoilu integroidaan osaksi luonnon kiertokulkua siten, että suunnittelu aloitetaan tuotteen elinkaaren lopusta. Päätavoitteena tietenkin on, että tuote palaa kierrätyksen tai uuden käyttötarkoituksen myötä uudestaan käyttöön. Oikeastaanhan kyse on kokonaan uudesta tavasta ajatella muotoilua. Graafisen alan ympäristövaatimukset käsittävät tuotteen elinkaaren aina metsistä jätteenkäsittelyyn tai uusiokäyttöön asti. Ekotehokkuus graafisessa suunnittelussa on siis niin paljon muutakin kuin uusiopaperin valintaa. Eikä kyse ole mistään pikkuasiasta. Esimerkiksi vuonna 2005 graafisen alan kasvihuonepäästöt olivat Suomessa noin 670 000 tonnia (puoli prosenttia kaikista Suomen kasvihuonepäästöistä).

Ympäristötietoiset yritykset odottavat nykypäivänä, että tilattava painotuote tuotetaan mahdollisimman ekotehokkaasti. Siksi useat suomalaiset painotalot ovat panostaneet ympäristösertifikaatteihin. Itse asiassa ainoallakaan isommalla painotalolla ei enää nykyään ole varaa olla välittämättä ympäristöasioista. Graafisen suunnittelijan paras kaveri ekologisessa suunnittelussa onkin painotalo.

Lue lisää opinnäytetyöstäni: Yritysilmeen ekologinen graafinen suunnittelu – Case luomukauppa-kahvila Hula!